, Společnosti Boeing a Embraer potvrdily jednání o možném spojení, WorldNews | Travel Wire News

Společnosti Boeing a Embraer potvrdily jednání o možném spojení

CHICAGO a SAO PAULO, 22. prosince 2017 /PRNewswire/ — Společnosti Boeing Company (NYSE: BA) a Embraer (BM&FBOVESPA: EMBR3, NYSE: ERJ) dnes potvrdily, že se zabývají diskusí o potenciálním spojení, o jehož základě se stále diskutuje.

Neexistuje žádná záruka, že z těchto diskusí vznikne transakce. Společnosti Boeing a Embraer nemají v úmyslu učinit žádné další připomínky týkající se těchto diskusí.

Jakákoli transakce by podléhala schválení brazilské vlády a regulátorů, představitelů dvou společností a akcionářů společnosti Embraer.

Výhledové informace jsou předmětem rizika a nejistot


GOT NEWS? click here

possible to reach millions worldwide
Google News, Bing News, Yahoo News, 200+ publications


Některá prohlášení v této zprávě mohou být výhledová prohlášení. Často, ale ne vždy, mohou být výhledová prohlášení uvedena s použitím slov jako „plány”, „očekávání”, „očekávané”, „plánované”, „odhady”, „zamýšlejí”, „očekávají” nebo „věří” nebo variant těchto slov a frází, nebo prohlašují, že určité akce, události, podmínky, okolnosti nebo výsledky „možná”, „mohou”, „mohly by”, případně „bude přijato”, „nastane” nebo „bude dosaženo”. Výhledová prohlášení se podle své povahy týkají záležitostí, které jsou v různém stupni nejisté. Mnohá rizika, nejistoty a další faktory, které jsou často mimo naši kontrolu, by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těchto výhledových prohlášení, včetně faktorů dříve popsaných ve zprávách společnosti Boeing a Embraer podaných u komise cenných papírů SEC a uvedených jinde v tomto prohlášení a všech rizik souvisejících s potenciální strategickou kombinací. Společnost Boeing a Embraer nemohou poskytnout žádné záruky, že by se taková výhledová prohlášení mohla ukázat jako správná. Čtenář je varován, aby nespoléhal na tato výhledová prohlášení, která se odkazují pouze k datu tohoto vydání. Společnost Boeing a společnost Embraer odmítají jakýkoli záměr nebo povinnost aktualizovat nebo revidovat jakékoli výhledová prohlášení, ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí, podmínek, okolností nebo jinak, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony. Prostudujte prosím další informace, které společnosti Boeing a Embraer zpřístupní ohledně případných souvisejících témat ve zprávách pro komisi cenných papírů SEC.

Kontakty:

The Boeing Company
Phil Musser
Viceprezident pro komunikaci
Mobil: 312-241-6683
[email protected]

Boeing komunikace
Kancelář: +1 312-544-2002

Embraer
Nelson Salgado
Viceprezident pro vnější vztahy a podnikovou komunikaci
Kancelář: +55 11 3 841 6085
[email protected]

SOURCE The Boeing Company; Embraer