Spoločnosť Airborne Wireless Network úspešne realizuje testovacie lety na potvrdenie koncepcie

Spoločnosť Airborne Wireless Network úspešne realizuje testovacie lety na potvrdenie koncepcie

Spoločnosť má v pláne zverejniť výsledky letového testu, keď zozbiera dáta od všetkých zúčastnených partnerov.

Airborne Wireless Network

Spoločnosť má v úmysle vybudovať vysokorýchlostnú širokopásmovú vzdušnú bezdrôtovú sieť prepojením komerčných lietadiel počas letu.  Každé lietadlo tvoriace súčasť siete bude vzdušným zosilňovačom alebo routerom, ktorý vysiela a prijíma širokopásmové signály z jedného lietadla do druhého a vytvára digitálnu super-diaľnicu na oblohe.  Cieľom spoločnosti je vytvoriť sieť, ktorá bude fungovať ako vysokorýchlostné širokopásmové internetové potrubie zlepšujúce pokrytie konektivitou. Spoločnosť nemá v úmysle poskytovať maloobchodné pokrytie konečným užívateľom, chce byť totiž veľkoobchodným poskytovateľom pre cielených zákazníkov ako sú napríklad poskytovatelia internetových služieb alebo telefónne spoločnosti.

V súčasnosti je svetová konektivita dosiahnutá použitím podmorských káblov, pozemných optických káblov alebo satelitov. Spoločnosť verí, že jej vzdušná digitálna diaľnica je logickým riešením na vyplnenie prázdneho priestoru v rámci svetovej konektivity. Keď bude sieť plne vybudovaná a funkčná, jej použitie je v zásade neobmedzené. Sieť spoločnosti by po dobudovaní mala okrem konektivity pre komerčné a súkromné lietadlá počas letu zabezpečovať nízkonákladovú vysokorýchlostnú konektivitu pre vidiecke oblasti, ostrovné krajiny, lode na mori, ropné veže.

Viac informácií nájdete na: www.airbornewirelessnetwork.com


GOT NEWS? click here

possible to reach millions worldwide
Google News, Bing News, Yahoo News, 200+ publications


Oznam týkajúci sa výhľadových vyhlásení
Táto správa zahŕňa „výhľadové vyhlásenia” podľa významu zásad bezpečného prístavu v zmysle novely Zákona Spojených štátov o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995. Tieto vyhlásenia sa zakladajú na súčasných očakávaniach vedenia spoločnosti a sú s nimi spojené výrazné riziká a neistoty. Ak sa predpoklady uvedené v správe ukážu ako nepresné alebo ak sa riziká a neistoty skutočne stanú reálne, výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sú uvedené vo výhľadových vyhláseniach. 

Riziká a neistoty zahŕňajú okrem iného dostupnosť kapitálu, inherentné neistoty spojené s vývojom nových výrobkov alebo technológií a s faktom, že spoločnosť prechádza práve fázou vývoja, ďalej zahŕňajú schopnosť spoločnosti navýšiť financovanie, aby sme mohli pokračovať v našich obchodných plánoch a vývoji produktov, schopnosť vyvíjať a uvádzať na trh produkty založené na našej technologickej platforme, konkurenciu a trh v odvetví, v ktorom pôsobíme, všeobecné podmienky priemyslu, všeobecné ekonomické faktory, dopad regulácií v odvetví, technologický pokrok, nové produkty a patenty konkurentov, výrobné ťažkosti alebo oneskorenia, závislosť od doby, kedy patenty spoločnosti vojdú do platnosti a potenciálne spory vrátane patentových sporov a/alebo regulačných opatrení.

Kontakt:
Robert Haag
IRTH Communications
Telefón: +1-866-976-4784
[email protected]

Logo – http://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

SOURCE Airborne Wireless Network

Related Links

http://www.airbornewirelessnetwork.com